+++189 WOMEN political prisoners in Belarus in custody + 312 WOMEN under partial house arrest+++ 6 MINORS in custody! +++in TOTAL: 1745 political prisoners in custody+++ per 29.03.23

Select your language

Film 3: Domestic violence and human rights (part 1)

Despite the fact that domestic violence abuses a number of human rights, the problem has only recently been recognized as falling within the scope of international human rights law.


Domestic violence is often considered to be a private problem, but it is a social disease caused by traditional gender inequality. The problem is global. Anyone can face domestic violence, independently of race, sex, nationality, age, culture or marital status. But women suffer from repeated and serious forms of abuse much more often than men. According to WHO, almost one in three (30 %) women in the world experience physical and/or sexual violence from their partner during their lifetime.
The consequences of domestic violence include both physical and psychological injuries, expenses and poverty for people including children. Sometimes the victim is too ashamed or afraid to discuss the problem. But domestic violence can and must be resisted.


Although Belarus has made commitments to implement the international instruments, the statistics on the number of victims there is appalling.


Правы чалавека маюць шматвяковую гісторыю. І нягледзячы на тое, што хатні гвалт уяўляе сабой відавочнае парушэнне шэрагу агульнапрызнаных правоў чалавека, толькі адносна нядаўна гэтая праблема была прызнана падпадаючай пад дзеянне міжнароднага права правоў чалавека.


FIlm 3 "Domestic violence and human rights" part 1:


Хатні гвалт

Хатні гвалт можна вызначыць як мадэль паводзінаў у любых адносінах (пары, якія бралі шлюб, жывуць разам або сустракаюцца), якая выкарыстоўваецца для атрымання або захавання ўлады і кантролю. Гвалт можа быць фізічным, сэксуальным, псіхалагічным ці эканамічным, або можа мець месца пагроза прымянення такога гвалту.


Раней хатні гвалт часта разглядаўся як прыватная/індывідуальная справа, але насамрэч гэтая сацыяльная хвароба – следства існуючай у грамадстве гендэрнай няроўнасці ў адносінах, якая ўкаранілася ў традыцыйных сістэмах адукацыі і падмацоўваецца існуючымі структурамі ўлады, рэлігійнымі і дагматычнымі перакананнямі.


Пацярпелыя. Хто яны?

Пацярпелымі ад хатняга гвалту могуць быць людзі любога класа, культуры, рэлігіі, сэксуальнай арыентацыі, сямейнага становішча, полу і ўзросту. Хатні гвалт можа мець месца ў любых інтымных ці сямейных адносінах, паміж дзецьмі і бацькамі, паміж братамі і сёстрамі. У той час, як і мужчыны, і жанчыны могуць сутыкацца з выпадкамі хатняга гвалту, жанчыны значна часцей церпяць ад паўторных і сур'ёзных форм жорсткага абыходжання, у тым лiку, сэксуальнага гвалту. Яны таксама з большай верагоднасцю падвяргаюцца пастаяннаму фізічнаму, псіхалагічнаму або эмацыйнаму гвалту цi гвалту, якi прыводзіць да траўмаў або смерці.


Прыкладна кожная трэцяя жанчына (30%) у свеце на працягу свайго жыцця падвяргаецца фізічнаму і/або сэксуальнаму гвалту з боку інтымнага партнёра.

Крыніца: СААЗ


Гвалт у сям'і з'яўляецца глабальнай праблемай, якая выходзіць па-за межы нацыянальных, сацыяльна-эканамічных, культурных, расавых і класавых адрозненняў. Гэтая праблема не толькі шырока разасяроджана геаграфічна, але і шырока распаўсюджана, што робіць такiя паводзіны тыповымі і агульнапрынятымi, а ў некаторых краінах з'яўляецца сацыяльнай нормай.


Якія наступствы?

1. Калі ў краіне не вырашаецца праблема хатняга гвалту, то яна можа прывесці да значных выдаткаў для дзяржавы, пацярпелых і грамадства наогул. Выдаткі могуць быць прамымі і ўскоснымі, матэрыяльнымі і нематэрыяльнымі. Напрыклад, затраты на заработную плату асоб, якія працуюць у прытулках цi аказваюць дапамогу пацярпелым ад хатняга гвалту, з'яўляюцца прамымі матэрыяльнымі затратамі.


2. Гвалт не толькі наносіць цялесныя пакалечанні, але і падрывае сацыяльны, эканамічны, псіхалагічны, духоўны і эмацыйны дабрабыт пацярпелых. Гвалт у сям'і з'яўляецца адной з асноўных прычын дрэннага здароўя жанчын.


3. Фізічныя траўмы і псіхічныя расстройствы жанчын перарываюць або заканчваюць іх адукацыйны і кар'ерны шлях, што вядзе да беднасці і эканамічнай залежнасці. Парушаецца сямейнае жыццё, што аказвае істотны ўплыў на дзяцей, у тым ліку беднасць (у выпадку разводу або паасобнага пражывання).


4. Гвалт у сям'і выступае перашкодай на шляху дасягнення роўнасці, развіцця і міру. Гэта не проста фізічная форма гвалту, якая пакідае толькі цялесныя пакалечанні. Гэта таксама эмацыйная, псіхалагічная мадэль гвалту, якая спусташае і разбурае асобу.


Чаму жанчыны не сыходзяць?

Было ўстаноўлена, што асноўнай прычынай з'яўляецца эканамічная залежнасць. Не маючы магчымасці забяспечваць сябе фінансава, жанчыны змушаныя заставацца ў абразлівых і зневажальных адносінах. Жанчыны таксама асцерагаюцца наступстваў паведамлення аб гвалце і заяўляюць аб нежаданні падвяргаць сябе сораму за тое, што іх ідэнтыфікуюць як пацярпелых ад блiзкага чалавека. Адсутнасць інфармацыі аб альтэрнатывах, спосабах выхаду з сітуацыі таксама прымушае жанчын моўчкі працягваць пакутаваць.


Некаторыя жанчыны могуць лічыць, што заслугоўваюць збіцця з-за нейкіх няправільных дзеянняў з іх боку. Іншыя жанчыны ўстрымліваюцца ад размоў аб гвалце, таму што баяцца, што іх партнёр прычыніць ім яшчэ большую шкоду ў адплату за разгалошванне "сямейных таямніц", ці ім можа быць сорамна за сваё становішча.


Процідзеянне хатняму гвалту

Меры па барацьбе з гвалтам у сям'і ўскосна згадваюцца ва многiх канвенцыях і дэкларацыях, якія накіраваны на спыненне гвалту ў адносінах да жанчын і заклікаюць да роўнасці паміж людзьмі. Гэта маецца на ўвазе ва:

1. Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека 1948 г. (артыкулы 1, 5, 16)

2. Міжнародным пакце аб эканамічных, сацыяльных і культурных правах 1966 г. (Артыкул 12(1))

3. Міжнародным пакце аб грамадзянскіх і палітычных правах 1966 г. (Артыкул 7)

4. Дэкларацыі аб выкараненні гвалту ў дачыненні да жанчын (Артыкул 4(c)


Беларусь ратыфікавала Канвенцыю аб ліквідацыі ўсіх форм дыскрымінацыі ў адносінах да жанчын, а таксама Міжнародны пакт аб эканамічных, сацыяльных і культурных правах, а значыцца, прыняла на сябе абавязкi па выкананні палажэнняў міжнародных дакументаў. Пры гэтым мы маем жахлівую статыстыку па колькасці пацярпелых у Беларусі і адсутнасць сістэмы ў аказанні дапамогі, як пацярпелым, так і асобам, якія прымяняюць агрэсію.Результаты социологического исследования распространенности

насилия в отношении женщин в Республике Беларусь:

Крыніца:  Фонд ААН у галіне народанасельніцтва

Больш падрабязна пра тое, якiя механізмы абароны і дапамогі ёсць у Беларусі для пацярпелых ад хатняга гвалту, мы раскажам у наступным артыкуле.

 #хатнігвалт #domesticviolence #домашнеенасилие

#humanrights #yourrights #правычалавека #тваеправы

#правачеловека #твоиправа 

​​


Abt. Project: Education Project "Human rights – your rights" (belaruswomen.org)

You can obtain legal advice by writing to us at e-mail: legal@belaruswomen.org

Free legal assistance:  Project Femida (belaruswomen.org)

You can obtain legal advice by writing to us at e-mail: legal@belaruswomen.org

Psychological assistance: Psychological Helpline (belaruswomen.org)​​


# Post Tags

Your contribution helps to make human rights violations public and to provide humanitarian aid.

Thank you very much for your support!

Women political prisoners in Belarus

Your contribution helps to make human rights violations public and to provide humanitarian aid.

Thank you very much for your support!