Международный день в поддержку жертв пыток

26 чэрвеня, 1987 года ААН аб'явіла Днём у падтрымку ахвяр катаванняў. У гэты дзень у 1987 годзе была прынята Канвенцыя супраць катаванняў і іншых жорсткіх, бесчалавечных або прыніжаючых годнасць відаў абыходжання і пакарання.


Гэта канвенцыя рэгулярна парушаецца хунтай Лукашэнкі і ягонымі прыхлебальнікамі. Са жніўня 2020 года дзясяткі тысяч беларусак і беларусаў прайшлі праз катаванні, якія шырока прымяняліся (і да гэтага часу прымяняюцца) да пратэстоўцаў. Затрыманыя беларускі і беларусы ўтрымліваюцца ў нечалавечых умовах, іх рэгулярна катуюць, збіваюць, пазбаўляюць базавых патрэб. Затрыманым не перадаюць адзенне, абутак і прадукты харчавання. На адзенне палітычных вязнеў нашываюцца пазнакі, каб "вылучыць" іх сярод усіх астатніх і падвергнуць большаму прыніжэнню і катаванням.


Мы, Беларускі Жаночы Фонд, выказваем сваю салідарнасць з усімі, хто пацярпеў ад катаванняў, з беларускамі і беларусамі, якія сутыкнуліся з катаваннямі і нечалавечым абыходжаннем. Мы ніколі не прабачым і не забудзем Лукашэнкаўскай хунце катаванняў і гвалтавання мірнага насельніцтва. І мы ведаем, што ўсе вінаватыя абавязкова панясуць пакаранне.


Мы заклікаем сусветную супольнасць не заставацца ўбаку. Мы заклікаем да спынення катаванняў і прыцягнення да адказнасці ўсіх вінаватых у злачынствах. Катаванні у цэнтры Еўропы ў 21 стагоддзі не могуць і не павінны быць прымальнымі!


Спыніце катаванні ў Беларусі! Падпішыце і распаўсюджвайце петыцыю:

#26June  #TortureVictimsDay2022

#torture #TortureWomen #accountability #perpetrators #LukashenkaTribunal !

#StandWithBelarus #victimstorture #SOSBelarus

Дорога в ГААГУ (belaruswomen.org)


26 июня, 1987 года ООН объявило Днем в поддержку жертв пыток. В этот день в 1987 году была принята Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Эта конвенция регулярно нарушается хунтой Лукашенко и его прихлебателями. С августа 2020 года десятки тысяч беларусок и беларусов прошли через пытки, которые широко применялись (и до сих пор применяются) к протестующими. Задержанные беларуски и беларусы содержаться в нечеловеческих условиях, их регулярно пытают, избивают, лишают базовых потребностей. Задержанным не передают одежду, обувь и продукты питания. На одежду политических заключенных нашиваются метки, чтобы "выделить" их среди всех остальных и подвергнуть большему унижению и пыткам.

Мы, Беларуский Женский Фонд, выражаем свою солидарность со всеми, кто пострадал от пыток, а также беларусами и беларусками, которые столкнулись с пытками и нечеловеческим обращением. Мы никогда не простим и не забудем Лукашенковской хунте пыток и избиений мирного населения. И мы знаем, что все виновные обязательно понесут наказание.

Мы призываем мировое сообщество не оставаться в стороне. Мы призываем к прекращению пыток и привлечению к ответственности всех виновных в преступлениях. Пытки в центре Европы в 21 веке не могут и не должны быть приемлемыми!